Komunikat. Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o ich używaniu w naszej Polityce Prywatności oraz dowiedz się jak zmienić ustawienia cookie na stronach producenta Twojej przeglądarki. Korzystając z portalu dobra24.pl wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki. [x] ZAMKNIJ
Dobry start - edukacja przedszkolna w Gminie Dobra

Poczytaj mi mamo...

 

Dzięki akcji '' Rodzice czytają dzieciom'', która stała się już tradycją w przedszkolu dzieci mogą rozwijać
swoje zainteresowania czytelnicze. Jest to zabieg celowy, który w czasach zdominowanych przez telewizję
i komputery ma zachęcić przedszkolaki już od najmłodszych lat do kontaktu z książką. Częste czytanie ma
szereg korzyści dla młodego umysłu. Rozwija wyobraźnię i pobudza fantazję, kształtuje poczucie moralności,
poszerza zasób słownictwa. W poniedziałek 23 kwietnia w grupie P1 prowadzonej w ramach projektu
,, Dobry start edukacja przedszkolna w Gminie Dobra'' współfinansowanego ze środków EFS w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, dzieciom czytała Pani
Joanna Ziętek Kaczmarek. Przedszkolaki z uwagą słuchały opowiadania ,,Jaś i Małgosia'', za co w nagrodę
otrzymały cukierki. Rodzice zdając sobie sprawę z wielu korzyści płynących z czytania chętnie uczestniczą
w akcji. W środę tj. 25 kwietnia po raz kolejny dzieci mogły wysłuchać opowiadań czytanych przez swoich
rodziców. Tym razem gościły w przedszkolu dwójkę rodziców. Pani Paulina Gil przeczytała dzieciom
''Kota w butach'', natomiast Pan Dariusz Dzieran opowiadanie ,,Smok wawelski'' . Dzieci cieszy zarówno
czytanie bajek jak i fakt odwiedzin w przedszkolu ich rodziców, natomiast wychowawców szczególnie cieszy
duże zainteresowanie i włączenie się w akcję rodziców.

 

................................................................................................................................................................................................

            PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA W DOBREJ

 

We wtorek 12 grudnia 2017r. w świetlicy Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Dobrej odbyło się uroczyste
,,Pasowanie na Przedszkolaka”, wychowanków oddziałów przedszkolnych prowadzonych w
ramach projektu „Dobry start – edukacja przedszkolna w gminie Dobra”. Dzieci, które we wrześniu po
raz pierwszy  przekroczyły progi przedszkola, przybyły w odświętnych strojach wraz z rodzicami. Dzieci
trzy i czteroletnie recytowały wierszyki oraz śpiewały piosenki. Po występach rozpoczęła się część oficjalna
uroczystości. Przedszkolaki złożyły ślubowanie następującej treści: ,,My maluchy przyrzekamy: być od
dziś przedszkolakami, nie grymasić i nie szlochać, zawsze swoje panie kochać, grzecznie bawić się i
fikać, w mig zajadać z talerzyka, nauczymy się dziękować, i porządnie się zachować. Od dziś zawsze
być zuchami i dobrymi kolegami”.
Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Dobrej p.Marek Milczarek
dokonał symbolicznym ołówkiem pasowania najmłodszych dzieci na przedszkolaków. Natomiast kierownik
Przedszkola Samorządowego w Dobrej p. Marzenna Jeżyk wręczyła dzieciom pamiątkowe Dyplomy
Pasowania na Przedszkolaka. Dzieci zostały również obdarowane ,,rożkami obfitości”, które zostały
przygotowane przez rodziców. Dzieci oraz wychowawczynie uwieczniły tak ważny dzień na pamiątkowych
zdjęciach. Na zakończenie uroczystości rodzice zorganizowali wspólny poczęstunek. Uroczystość
przygotowały wychowawczynie p. Renata Błazełek i Agata Dawid z nauczycielką języka angielskiego
p. Anną Kleśta.

Projekt pn. „ Dobry start – edukacja przedszkolna w gminie Dobra” współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 realizowany przez Gminę Dobra w okresie od 01.08.2017r. do
30.09.2018r. Całkowita wartość projektu 545 698,75 zł.

 

.....................................................................................................................................................................................................

Dobra, 13.09.2017r.

 

      WYNIKI REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W RAMACH PROJEKTU


           "DOBRY START - EDUKACJA PRZEDSZKOLNA W GMINIE DOBRA"

 

KLIKNIJ ABY PRZEJŚĆ DALEJ <<<http://dobra.nowoczesnagmina.pl/?a=3153>>>

............................................................................................................................................................................................

Dobra, dnia 17 08.2017r.

                                               ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2017

 

NA USŁUGĘ POLEGAJĄCĄ NA PROWADZENIU ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE SPOŁECZNO – EMOCJONALNE (ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE GRUPOWE) DLA DZIECI 3 – 4 LETNICH ZAMIESZKAŁYCH  NA TERENIE GMINY DOBRA W RAMACH PROJEKTU    „ DOBRY START – EDUKACJA PRZEDSZKOLNA W GMINIE DOBRA” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020

 

<<<http://dobra.nowoczesnagmina.pl/?a=3137>>>

..........................................................................................................................................................

Dobra, dnia 17.08.2017r.

 

           UNIEWAŻNIENIE NABORU NA STANOWISKO


                             POMOCY NAUCZYCIELA


            W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W DOBREJ
w ramach projektu   „ Dobry start – edukacja przedszkolna
w gminie Dobra” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
               Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

<<<http://dobra.nowoczesnagmina.pl/?a=3134>>>

.......................................................................................................................................................

Dobra, dnia 14.08.2017r.

 

                         ZAPYTANIE OFERTOWE NR  7/2017

 

NA ZAKUP I DOSTAWĘ  POMOCY DYDAKTYCZNYCH ZUŻYWALNYCH
DLA PROJEKTU PN.: „DOBRY START – EDUKACJA RZEDSZKOLNA W GMINIE DOBRA",
SPÓŁFINANSOWANEGO ZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
SPOŁECZNEGO, W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO NA LATA 2014 -2020

<<<http://dobra.nowoczesnagmina.pl/?a=3132>>>

.........................................................................................................................................................

Dobra, dnia 14.08.2017r.

 

                          ZAPYTANIE OFERTOWE NR  6/2017

 

NA ZAKUP I DOSTAWĘ  POMOCY DO ĆWICZEŃ KOREKCYJNO - RUCHOWYCH
DLA PROJEKTU PN.: „DOBRY START – EDUKACJA RZEDSZKOLNA W GMINIE DOBRA",
SPÓŁFINANSOWANEGO ZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
SPOŁECZNEGO, W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO NA LATA 2014 -2020

<<<http://dobra.nowoczesnagmina.pl/?a=3131>>>

.........................................................................................................................................................

Dobra, dnia 14.08.2017r.

 

                         OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO
                                        POMOCY NAUCZYCIELA
                       W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W DOBREJ

 

w ramach projektu   „ Dobry start – edukacja przedszkolna w gminie Dobra”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
         ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
                                               na lata 2014-2020

<<< http://dobra.nowoczesnagmina.pl/?a=3134>>>

.........................................................................................................................................................

Dobra, dnia 14.08.2017r.

 

                           ZAPYTANIE OFERTOWE NR  5/2017

 

          NA DOSTAWĘ  W OKRESIE OD 01 WRZEŚNIA 2017R. DO 31 SIERPNIA 
     2018R. PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA UCZESTNIKÓW  PROJEKTU
         PN.: „DOBRY START – EDUKACJA RZEDSZKOLNA W GMINIE DOBRA",
            WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH
                  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, W RAMACH
          WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
                                                 NA LATA 2014 -2020

<<<http://dobra.nowoczesnagmina.pl/?a=3135>>>

.........................................................................................................................................................

Dobra, dnia 11.08.2017r.

 

                      ZAPYTANIE OFERTOWE NR  4/2017

 

            NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO DLA PROJEKTU
             PN.: „DOBRY START – EDUKACJA RZEDSZKOLNA W GMINIE DOBRA",
                WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH
                     EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, W RAMACH
              WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
                                               NA LATA 2014 -2020

<<<http://dobra.nowoczesnagmina.pl/?a=3129 >>>

.........................................................................................................................................................

Dobra, dnia 11.08.2017r.

 

                            ZAPYTANIE OFERTOWE NR  3/2017

 

NA ZAKUP I DOSTAWĘ POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PROWADZENIA ZAJĘĆ
PRZEDSZKOLNYCH DLA PROJEKTU PN.: „DOBRY START – EDUKACJA
RZEDSZKOLNA W GMINIE DOBRA", WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ
UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO,
W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
                                               NA LATA 2014 -2020


<<<http://dobra.nowoczesnagmina.pl/?a=3128  >>>

........................................................................................................................................................

Dobra, dnia 11.08.2017r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  2/2017

 

NA ZAKUP I DOSTAWĘ ZABAWEK DLA PROJEKTU PN.: „DOBRY START – EDUKACJA
RZEDSZKOLNA W GMINIE DOBRA", WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ
UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO,
W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
                                               NA LATA 2014 -2020

<<<http://dobra.nowoczesnagmina.pl/?a=3127>>>

 

.....................................................................................................................................................

Dobra, dnia 07.08.2017r.

 

                         ZAPYTANIE OFERTOWE NR  1/2017

 

NA ZAKUP I DOSTAWĘ MEBLI  I WYPOSAŻENIA DLA PROJEKTU PN.: „DOBRY START –
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA W GMINIE DOBRA", WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ
UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO,
W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
                                               NA LATA 2014 -2020

<<<http://dobra.nowoczesnagmina.pl/?a=3123>>>

.................................................................................................................................................

 

LINK DO DOKUMENTÓW ZGŁOSZENIOWYCH DO POBRANIA:

 <<<http://dobra.nowoczesnagmina.pl/?a=3117>>>

......................................................................................................................................................

Dobra, dnia  01.08.2017r.

Projekt nr RPWP.08.01.01-30-0093/16,

pn.  „ Dobry start – edukacja przedszkolna  w gminie Dobra”

 

OPIS PROJEKTU

 

Projekt „ Dobry start – edukacja przedszkolna w gminie Dobra” został złożony w
odpowiedzi na konkurs w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowej 8 Edukacja, Działanie 8.1
Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz
wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1
Edukacja  Przedszkolna.

 

 Głównym celem projektu jest stworzenie równych szans edukacyjnych poprzez
zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w okresie 01.08.2017 – 30.09.2018
dzięki powstaniu 48 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-4 lata,
pochodzących z obszarów Gminy Dobra.

 

W ramach projektu wyposażone zostaną 2 sale dla dzieci w meble, zabawki oraz sprzęt
audiowizualny i komputerowy oraz zapewnione zostanie funkcjonowanie dwóch 24 –
osobowych grup przedszkolnych przez 12 – mcy.  Dzieci zostaną objęte zajęciami
dodatkowymi stymulującymi rozwój ruchowy ( 2x w tygodniu 30 minut w czterech
grupach po 12 osób) oraz rozwój społeczny i emocjonalny ( 1 x w tygodniu zajęcia
grupowe w mieszanych  integracyjnych grupach po 6 osób). Dodatkowo dzieci
posiadające orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz dzieci z
dużymi problemami z zachowaniem i funkcjonowaniem w grupie będą miały zapewnione
indywidualne zajęcia z pedagogiem specjalnym ( 1 x w tygodniu 30 minut), a dzieci,
które mają problemy  z wymową trafią pod opiekę logopedy ( 1 x w tygodniu 30 minut).

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze prowadzić będzie nauczyciel wychowawca przy
dodatkowym wsparciu pomocy nauczyciela.

WARTOŚĆ PROJEKTU

 

Wartość całego projektu: 545 698,75zł.

Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 463 843,93zł.

 

OKRES REALIZACJI

 

Okres realizacji projektu  od 01 sierpnia 2017r. do 30 września 2018r.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kalendarz imprez 2018
Kalendarz imprez 2018_2
Kalendarz imprez 2018_3
100_lecie
100_lecie_2
100_lecie_3
OSP w Dobrej zaprasza na DRZWI OTWARTE
Otwarte Mistrzostwa Gminy Kawęczyn w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi
<< Maj 2018 >>
Pn Wt Sr Cz Pi So Nd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
software, design, hosting by Dobranet.pl