KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I
autorBS
kategoriaZ gminy
data publikacji2019-01-04 11:55:04
komentarze0

                                 K O M U N I K A T

                    KOMISARZA WYBORCZEGO w KONINIE I

z dnia 3 stycznia 2019 r.

 

 

o miejscu i terminie składania sprawozdań finansowych

komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Komisarz Wyborczy w Koninie I informuje, że zgodnie z art. 142 § 1 i art. 476 § 2 ustawy  z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.):

- w dniu 21 stycznia 2019 r. mija termin złożenia Komisarzowi Wyborczemu w Koninie I sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, których kandydaci nie uczestniczyli w ponownym głosowaniu w dniu 4 listopada 2018 r.,

- w dniu 4 lutego 2019 r. mija termin złożenia Komisarzowi Wyborczemu w Koninie I sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, których kandydaci uczestniczyli w ponownym głosowaniu w dniu 4 listopada 2018 r.

Sprawozdania finansowe należy złożyć w powyższych terminach w siedzibie Komisarza Wyborczego w Koninie I (ul. Aleje 1 Maja 7, 62-510 Konin) w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Koninie.

Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego, który nie dopełnia obowiązku sporządzenia i przedłożenia w powyższych terminach Komisarzowi Wyborczemu w Koninie I sprawozdania finansowego albo podaje w sprawozdaniu finansowym nieprawdziwe dane zgodnie z art. 509 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

 

 

 

                                                                                           Komisarz Wyborczy

                                                                                                    w Koninie I

                                                                                            /-/ Michał Jankowski>> DRUKUJ <<