ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW
autorBS
kategoriaZ gminy
data publikacji2019-01-09 12:27:54
komentarze0

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW

 

Burmistrz Dobrej przypomina wszystkim mieszkańcom gminy Dobra, iż obowiązuje ustawowy ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych.

Spalając odpady łamiemy prawo, szkodzimy środowisku, a przede wszystkim szkodzimy sobie.

 

PAMIĘTAJ!!! DOMOWY PIEC NIE JEST PRZEZNACZONY DO SPALANIA ODPADÓW

NIE WOLNO SPALAĆ:

•    wszelkich przedmiotów z tworzyw sztucznych, butelek, pojemników, toreb foliowych,
•    zużytych opon i innych odpadów z gumy,
•    odzieży, obuwia,
•    elementów drewnianych pokrytych lakierem lub impregnowanych,
•    sztucznej skóry,
•    opakowań po farbach, lakierach,
•    opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
•    papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

 

CZYM GROZI SPALANIE ODPADÓW:

•    pyły z metalami ciężkimi – powodują zagrożenie białaczką,
•    tlenki azotu – podrażniają i uszkadzają płuca,
•    tlenek węgla – wiąże czerwone ciałka krwi, utrudnia transport tlenu w organizmie,
•    dwutlenek siarki – powoduje trudności w oddychaniu,
•    chlorowodór – tworzy z parą wodną kwas solny (silnie żrący),
•    cyjanowodór – tworzy z parą wodną kwas pruski – blokuje nieodwracalnie oddychanie tkankowe,
•    dioksyny i furany – powodują nowotwory wątroby i płuc, uszkadzają płody i strukturę kodu genetycznego oraz mają działanie alergiczne.

Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów, zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach, podlega karze aresztu albo grzywny. Przypadki spalania śmieci można zgłaszać na Policję. Za spalanie niedozwolonych śmieci grozi mandat do 500 zł lub gdy sprawa trafi do sądu, grzywna w wysokości do 5 000 zł. Kara aresztu trwa od 5 do 30 dni.

 

 

                                                                                                          Burmistrz Dobrej

                                                                                                       / - / Tadeusz Gebler

 >> DRUKUJ <<