KURENDA – PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY DOBRA
autorAlina
kategoriaZ miasta
data publikacji2019-10-18 10:25:06
komentarze0

 

KURENDA – PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY DOBRA

Burmistrz Dobrej informuje, że Urząd Miejski, zamierza wystąpić z wnioskiem w imieniu mieszkańców o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

W związku z powyższym organizowane jest spotkanie informacyjne dnia 21 października 2019r. (poniedziałek) o godzinie 19:00 w Centrum Kultury w Dobrej przy ulicy Dekerta 34 na które serdecznie zapraszamy.

 

Projektem zostaną objęte miejscowości z terenów wiejskich, których posesje nie mają możliwości podłączenia się do istniejącej kanalizacji sanitarnej.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o składanie pisemnych deklaracji w terminie  do 23 października 2019 roku, w Urzędzie Miejskim w Dobrej Biuro Obsługi Klienta, lub bezpośrednio po spotkaniu informacyjnym w dniu 21 października.

Do wypełnienia deklaracji niezbędne jest posiadanie numeru PESEL, Seria i nr dokumentu tożsamości, NIP oraz akt własności nieruchomości i numer działki, na której planowana będzie inwestycja.
Zgłoszenia zostaną zweryfikowane pod względem:
- możliwości technicznych budowy przydomowych oczyszczalni, wysokości wód gruntowych na terenie posesji, oraz wielkości działki.
- wnioskodawca nie zalega z opłatami na rzecz Gminy,
- w nieruchomości zameldowana jest minimum 1 osoba,
Dofinansowanie nie może być przyznane dla posesji na której są budynki letniskowe/sezonowe oraz budynki w trakcie budowy bez pozwolenia na użytkowanie.
O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

Całkowity koszt oczyszczalni biologicznej wraz z montażem spełniającej wszelkie wymagania i certyfikaty wraz z badaniami ścieków wynosi około 15500 zł. wielkość dofinasowania około 11 000 zł.

Całkowity koszt oczyszczalni dla mieszkańców wyniesie około 4500 zł brutto.

Nadmienić należy że są to oczyszczalnie profesjonalne, gwarantujące wieloletnią eksploatację.

Realizacja projektu będzie uwarunkowana otrzymaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Więcej informacji pod nr tel.: 63 279 90 11

 Dobra, dnia  18.10.2019 r.

 >> DRUKUJ <<