ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO ZA OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
autorBS
kategoriaZ miasta
data publikacji2020-01-17 16:18:54
komentarze1

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z powyższym od 4 listopada 2019 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze:

 

Gmina Dobra
Plac Wojska Polskiego 10 62-730 Dobra
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie Oddział w Dobrej 32 8557 0009 2003 0300 0172 0029.

 

Wpłaty pozostałych należności należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy

(16 8557 0009 0300 0172 2003 0010).

 

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.>> DRUKUJ <<