Zmiana terminu - Dyżur dla podmiotów starających się o wsparcie ze środków PROW i osób fizycznych realizujących projekty finansowane ze środków PROW na lata 2014- 2020
autorBS
kategoriaZ gminy
data publikacji2019-12-03 08:46:39
komentarze0

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż w ramach Planu komunikacji Turkowska Unia Rozwoju realizować będzie dyżury w gminach członkowskich. Celem dyżurów jest wsparcie podmiotów i osób fizycznych realizujących projekty finansowane ze środków PROW na lata 2014- 2020 oraz potencjalnych wnioskodawców w zakresie możliwości ubiegania się o wsparcie oraz przygotowania dokumentów aplikacyjnych.
Informujemy, iż w styczniu 2020 r. zaplanowane są nabory wniosków:

  • w terminie 3-16.01 nabór wniosków o powierzenie grantów w zakresie:
    Rozwój usług w zakresie kultury oraz Rozwój kompleksowych ofert na rzecz integracji międzypokoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem członków rodzin.
  • w terminie 10-23.01 nabory wniosków w następującym zakresie tematycznym: Podejmowanie działalności gospodarczej, Rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk oraz Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

W związku z powyższym w dniu 10.12.2019 r. w godzinach: 8.30 - 10.30, w budynku Urzędu Gminy w Dobrej (pokój nr 13/pierwsze piętro) odbędzie się dyżur przedstawiciela Turkowskiej Unii Rozwoju.>> DRUKUJ <<