Komunikat Burmistrza Dobrej
autorBS
kategoriaZ gminy
data publikacji2020-03-12 14:55:49
komentarze0

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz potrzebą ograniczania bezpośrednich kontaktów, w trosce o Państwa bezpieczeństwo, informuję o podjętych działaniach oraz przekazuję zalecenia dla interesantów w zakresie korzystania z rozwiązań nie wymagających osobistej wizyty w Urzędzie Miejskim w Dobrej.

 • W czwartek i piątek (12 i 13 marca), w szkołach podstawowych, przedszkolach prowadzone będą wyłącznie zajęcia opiekuńcze, w szczególnych przypadkach, a od poniedziałku (16 marca) wszystkie wymienione instytucje będą zamknięte. Zajęcia w placówkach oświatowych zostały zawieszone do 25 marca 2020 r. Rodzice dzieci do 8 roku życia, mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego. W tym celu należy u swojego pracodawcy złożyć oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu przedszkola lub szkoły oraz wniosek o zasiłek na druku Z-15a.
 •  
 • Zawieszone zostały formy aktywności dla osób starszych, tj. Klub Seniora+ w Dobrej oraz dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach. Zawieszona jest działalność Centrum Kultury, Biblioteki Miejsko-Gminnej. Nieczynna jest również hala sportowa z siłownią. Zwracam uwagę na potrzeby seniorów w ramach pomocy sąsiedzkiej, którzy nieraz mają trudności ze zrobieniem zakupów, zakupem leków czy opłaceniem rachunków.

 

 • W związku z zaistniałą sytuacją zwracam się z apelem do mieszkańców, aby sprawy urzędowe załatwiać poprzez alternatywne drogi komunikacji tj.:               
       - poprzez ePUAP (Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej) – aby z niej skorzystać trzeba mieć Profil Zaufany. Założenie go zajmie chwilę każdemu, kto korzysta z bankowości elektronicznej;

     - telefonicznie – numer telefonu 63 2799931,

     - drogą mailową – na adres um@dobra24.pl.

 

 • Zalecam, aby wszelkich należnych wpłat finansowych dokonywać przelewem.

- wpłaty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłatę skarbową oraz inne opłaty należne Gminie Dobra można uiszczać przelewem na rachunek bankowy                
nr: 16 8557 0009 0300 0172 2003 0010,

- opłaty za gospodarowanie odpadami należy dokonywać na rachunek bankowy                             
 nr: 32 8557 0009 2003 0300 0172 0029.

 

 • Apeluję o ograniczenie wizyt w urzędzie. Zachęcam, aby osobiste wizyty w urzędzie, jeśli nie są to sprawy pilne, odłożyć na inny, bardziej dogodny moment, pomimo, że w budynku Urzędu wprowadzone zostały działania profilaktyczne, takie jak odkażanie klamek, drzwi, poręczy schodów, biurek i blatów do obsługi klientów.

 

 • Zalecam ograniczanie spotkań towarzyskich w większych grupach, a w szczególności w miejscach publicznych.

 

 • Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, w przypadku zauważenia u siebie objawów takich jak gorączka, suchy kaszel, duszność i problemy z oddychaniem należy niezwłocznie telefonicznie zawiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną – tel. alarmowy 697 777 304 lub w godzinach pracy 63 280 36 82.

 

 • Apeluję o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji, to jest z serwisów instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl, www.gov.pl/koronawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590.

 

  Burmistrz Dobrej

/-/ Tadeusz Gebler>> DRUKUJ <<