Komunikat Burmistrza Dobrej.
autorAlina
kategoriaZ gminy
data publikacji2020-03-25 14:27:45
komentarze0

W dniu wczorajszym (tj. 24-03-2020 r.) zmienione zostało rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące stanu epidemii. Wprowadza ono kolejne zasady bezpieczeństwa i rozwiązania mające ograniczać rozprzestrzenianie się koronowirusa. Do 11 kwietnia br. włącznie nie będzie można m.in. swobodnie się przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi i zawodowymi. Wciąż działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy

 W rozporządzeniu wskazano m.in., że w okresie od 25 marca do 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się przemieszczania z wyjątkiem np. wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych. Wyjątek dotyczy także konieczności załatwiania spraw związanych z zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej oraz zakupu towarów i usług. Ograniczenie nie dotyczy również wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19 w tym w ramach wolontariatu. Ograniczenie nie ma zastosowania w czynnościach sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych. Zdecydowano jednocześnie, że w mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, wyłączając z tego osoby sprawujące posługę lub osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu. Ponadto wskazano, że w przypadku gdy przemieszczanie się następuje pieszo, to jednocześnie mogą się poruszać dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie. Jeśli chodzi o środki publicznego transportu zbiorowego, to środkiem tym można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących. Nowe przepisy zakazują od 25 marca do 11 kwietnia organizowania zgromadzeń. Ograniczenia tego, nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym.>> DRUKUJ <<