„Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej”
autoradmin
kategoriaZ gminy
data publikacji2020-09-09 12:57:24
komentarze0

W 2020 r. Gmina Dobra składa kolejny wniosek w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej Program, w ramach którego składany jest Projekt Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu Obszar programowy w ramach którego składany jest Projekt Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne Rezultat Programu w ramach którego składany jest Projekt Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Projekt współfinansowany pożyczką z NFOŚiGW.

Przewidywane wyniki operacji:

Projekt obejmuje realizację działań ukierunkowanych na zmniejszenie negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne. Z jednej strony zaplanowano realizację prac termomodernizacyjnych w budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Dobrej, co przełoży się na ograniczenie poziomu zapotrzebowania budynku na energię cieplną i elektryczną. W efekcie zmniejszony zostanie poziom emisji szkodliwych substancji do atmosfery (w szczególności dwutlenku węgla), co w bezpośredni sposób przełoży się na poprawę jakości powietrza atmosferycznego i poprawę stanu zdrowia mieszkańców gminy Dobra. W ramach projektu przeprowadzona zostanie również kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz podniesienia świadomości lokalnej społeczności w zakresie wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne. Zaplanowane działania przełożą się na zmianę codziennych zachowań mieszkańców, w efekcie czego zmniejszy się poziom atropopresji na środowisko skutkujący obecnie jego postępującą degradacją. Kampania prowadzona będzie na przykładzie zaplanowanych działań termomodernizacyjnych, co zapewni wysoką efektywność działań edukacyjnych. Działania podjęte przez władze gminy Dobra będą stanowiły wzorzec postępowania i przykład dobrych praktyk w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego. W efekcie podjętych działań zwiększy się poziom świadomości ekologicznej mieszkańców, co przełoży się na zmianę ich codziennych zachowań najbardziej przyjazne środowisku. Kampania informacyjno-edukacyjna przełoży się większą liczbę prywatnych inwestycji prośrodowiskowych realizowanych przez mieszkańców.

 

Całkowity koszt projektu: 3 175 809,29 zł

Wnioskowana kwota dotacji: 2 197 056,38 zł

Koszty niekwalifikowalne projektu: 37 157,29 zł

Środki własne wnioskodawcy: 941 595,62 zł

 

Realizacja projektu po uzyskaniu środków zostanie rozłożona na lata 2021 i 2022.

 

 

Materiał opracowany przez Urząd Miejski w Dobrej
Kierownik referatu  Marek Świętochowski


 >> DRUKUJ <<