INFORMACJA
autorRJ
kategoriaZ gminy
data publikacji2017-08-10 10:26:28
komentarze0

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) Burmistrz Dobrej informuje iż  na okres 21 dni tj. w terminie od 10.08.2017r. do dnia 31.08.2017r  w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10,  62-730 Dobra został wywieszony  wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej  położonej w miejscowości Rzymsko oznaczonej  numerem geodezyjnym 6/4 o powierzchni 0,5422 ha, gm. Dobra do oddania w dzierżawę  na czas nieoznaczony. 

            Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dobrej ( pokój nr 9 ), tel. (63) 279 99 26.

 

Dobra dnia,  10.08.2017r.

Z -  up. Burmistrza Dobrej
Jacek Gajewski
z-ca Burmistrza>> DRUKUJ <<