INFORMACJA
autorRJ
kategoriaZ gminy
data publikacji2017-09-05 15:02:09
komentarze0

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) Burmistrz Dobrej informuje iż w terminie od 05.09.2017r. do dnia 26.09.2017r  w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10,  62-730 Dobra został wywieszony  wykaz dotyczący  nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Rzechta, gm. Dobra, oznaczonej numerem ewidencyjnym 416/5 o pow. 0,2946 ha  przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.    

            Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dobrej

( pokój nr 9 ), tel. (63) 279 99 26.

 

Dobra dnia,  05.09.2017r.

      <<<http://dobra.nowoczesnagmina.pl/?a=3140>>>                                                                                                                                                                                                                                       Burmistrz Dobrej

/-/ Andrzej Piątkowski

 

 

 >> DRUKUJ <<