INFORMACJA
autorRJ
kategoriaZ gminy
data publikacji2017-11-06 16:08:38
komentarze0

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) Burmistrz Dobrej informuje iż w terminie od 06.11.2017r. do dnia 27.11.2017r  w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10,  62-730 Dobra został wywieszony  wykaz dotyczący  nieruchomości gruntowych zabudowanych boksami garażowymi, położonych w miejscowości Dobra, gmina Dobra, oznaczonych numerami ewidencyjnymi : 2052 o pow. 0,0017ha, 2049 o pow. 0,0017ha, 2036 o pow. 0,0017ha, zapisanych w księdze wieczystej  numer KN1T/00033743/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Turku przeznaczonych do zbycia w  drodze bezprzetargowej.
            Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dobrej ( pokój nr 9 ), tel. (63) 279 99 27.

 

Dobra dnia,  06.11.2017r.

                                                                                                                                      Burmistrz Dobrej
                                                                                                                                 /-/ Andrzej Piątkowski

WIECEJ <<<http://dobra.nowoczesnagmina.pl/?a=3188>>>

 >> DRUKUJ <<