INFORMACJA
autorRJ
kategoriaZ gminy
data publikacji2018-06-08 15:10:22
komentarze0

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018r., poz. 121) Burmistrz Dobrej informuje iż  na okres 21 dni tj. w terminie od 08.06.2018r. do dnia 29.06.2018r  w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10,  62-730 Dobra został wywieszony  wykaz obejmujący nieruchomość rolną położoną w miejscowości  Linne gm. Dobra  oznaczoną  numerami ewidencyjnymi 546 o pow. 0,8400 ha i 550 o pow. 0,6100 ha o łącznej powierzchni 1,4500 ha  przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dobrej tel. 063 279 99 26.
Dobra, dnia  08.06.2018r.

                                                                                                             

Burmistrz Dobrej
/-/ Andrzej Piątkowski

WIĘCEJ<<<http://dobra.nowoczesnagmina.pl/?a=3297>>>

 >> DRUKUJ <<