INFORMACJA
autorRJ
kategoriaZ gminy
data publikacji2018-06-08 15:15:34
komentarze0

          Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121) Burmistrz Dobrej informuje iż  na okres 21 dni tj. w terminie od 08.06.2018r. do dnia 29.06.2018r  w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10,  62-730 Dobra został wywieszony  wykaz obejmujący część lokalu użytkowego o pow. 3m2 mieszczącego się w budynku gminnym Urzędu Miejskiego w Dobrej przy Pl. Wojska Polskiego 10, na terenie nieruchomości oznaczonej  numerem ewidencyjnym 1734 położonej w Dobrej przeznaczony do oddania w najem  w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

            Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dobrej ( pokój nr 9 ), tel. 063 279 99 26.

Dobra dnia,  08.06.2018r.

                                                                                                         Burmistrz Dobrej

/-/ Andrzej PiątkowskI

WIECEJ <<<http://dobra.nowoczesnagmina.pl/?a=3298>>>>> DRUKUJ <<