Komunikat. Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o ich używaniu w naszej Polityce Prywatności oraz dowiedz się jak zmienić ustawienia cookie na stronach producenta Twojej przeglądarki. Korzystając z portalu dobra24.pl wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki. [x] ZAMKNIJ
KORONAWIRUS ważne informacje

Komunikat

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej

dotyczący odczytów wodomierzy

 

    W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, zwracamy się do odbiorców wody z sieci wodociągowej z terenu Dobrej, Długiej Wsi, Żeronic i Ugorów z prośbą  o osobiste dokonywanie odczytów stanu wodomierzy i przekazywanie najpóźniej do 20 kwietnia 2020 r. :

- nr telefonu:  63 2887952 wew. 22,

- adres e-mail: zgk@dobra24.pl.

Faktury będą dostarczane Państwu do skrzynek pocztowych. Płatność proszę realizować poprzez bank lub pocztę.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej od dnia 1 kwietnia 2020 roku aż do odwołania nie będzie prowadził obsługi inkasenckiej.

 

 

                                                                                         Kierownik

                                                                            Zakładu Gospodarki Komunalnej

                                                                                   Krzysztof Kucharski

 


Komunikat Burmistrza Dobrej

z dnia 30.03.2020 roku

 

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz potrzebą ograniczania bezpośrednich kontaktów, w trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników informuję o wprowadzeniu obowiązkowej 48-godzinnej kwarantanny korespondencji papierowej doręczanej do Urzędu Miejskiego w Dobrej przez operatora pocztowego, instytucje oraz osoby indywidualne.

Powyższa sytuacja, w przypadku odpowiedzi zwrotnej, może spowodować wydłużenie oczekiwania na korespondencję.

Korespondencję do Urzędu można dostarczać poprzez alternatywne drogi komunikacji, których nie dotyczy powyższa kwarantanna, tj.: 

 - ePUAP (Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej) – aby z niej skorzystać trzeba mieć Profil Zaufany. Założenie go zajmie chwilę każdemu, kto korzysta z bankowości elektronicznej,

 - telefonicznie – numer telefonu 63 2799011,

 - drogą mailową – na adres: um@dobra24.pl.

 

 

 

                                                                                     Burmistrz Dobrej

 

                                                                                     /-/ Tadeusz Gebler

 


Komunikat Burmistrza Dobrej

 

W dniu wczorajszym (tj. 24-03-2020 r.) zmienione zostało rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące stanu epidemii. Wprowadza ono kolejne zasady bezpieczeństwa i rozwiązania mające ograniczać rozprzestrzenianie się koronowirusa. Do 11 kwietnia br. włącznie nie będzie można m.in. swobodnie się przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi i zawodowymi. Wciąż działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy

 

 W rozporządzeniu wskazano m.in., że w okresie od 25 marca do 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się przemieszczania z wyjątkiem np. wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych. Wyjątek dotyczy także konieczności załatwiania spraw związanych z zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej oraz zakupu towarów i usług. Ograniczenie nie dotyczy również wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19 w tym w ramach wolontariatu. Ograniczenie nie ma zastosowania w czynnościach sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych. Zdecydowano jednocześnie, że w mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, wyłączając z tego osoby sprawujące posługę lub osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu. Ponadto wskazano, że w przypadku gdy przemieszczanie się następuje pieszo, to jednocześnie mogą się poruszać dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie. Jeśli chodzi o środki publicznego transportu zbiorowego, to środkiem tym można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących. Nowe przepisy zakazują od 25 marca do 11 kwietnia organizowania zgromadzeń. Ograniczenia tego, nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym.

 

 


 

Komunikat Burmistrza Dobrej

z dnia 14 marca 2020 r.

o ograniczeniu przyjmowania interesantów w Urzędzie Miejskim w Dobrej

 

Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, Burmistrz Dobrej wprowadza ograniczenie wizyt klientów w urzędzie od 16 marca 2020 r. do odwołania.

Wszystkich klientów Urzędu prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie do sytuacji wyjątkowych, niecierpiących zwłoki.

 

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Dobrej bieżąca obsługa klientów prowadzona będzie jedynie w sprawach dotyczących zgłoszenia zgonu osoby zmarłej na terenie miasta i gminy Dobra  i sporządzenia aktu zgonu.

 

Natomiast  zadanie dotyczące:

 1. wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa  (do ślubu konkordatowego), zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą, zaświadczenia o stanie cywilnym realizowane będzie  tylko                       w przypadku, gdy ślub przypada w terminie krótszym niż  2 m-ce od dnia ubieganie się o zaświadczenie,
 2. wydania odpisu aktu stanu cywilnego realizowane będzie tylko w sytuacjach wyjątkowych niecierpiących zwłoki,                 w tym na żądanie  innych organów administracji publicznej i instytucji,

Jednakże zaleca się, aby w każdym przypadku kontaktować się wcześniej telefonicznie pod nr 63 2799924 lub email : usc@dobra24.pl, aby ograniczyć ilość wizyt w USC do niezbędnego minimum.

Bieżąca obsługa na stanowisku do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych  ograniczona zostaje do:

 1. przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego – tylko wtedy gdy  okres ważności posiadanego dowodu osobistego już minął lub upłynie w przeciągu najbliższego 1,5 miesiąca; zaleca się jednak  składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego drogą elektroniczną https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty
 2. wydania  dowodu osobistego – tylko wtedy, gdy minął okres ważności posiadanego dowodu osobistego;
 3. dokonanie zameldowania oraz wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu    – tylko w sytuacjach wyjątkowych;
 4. założenia, zawieszenia, zmiany lub wykreślenia wpisu z CEiDG -  rekomenduje się dokonywanie tych czynności poprzez stronę https://prod.ceidg.gov.pl przy użyciu podpisu elektronicznego lub  profilu zaufanego. W przypadku osób nie posiadających podpisu lub profilu należy przygotować elektronicznie wniosek ( na stronie jak wyżej ) po jego  wydrukowaniu złożyć w wybranym przez siebie urzędzie gminy  w ciągu 7 dni.

W pozostałych sprawach należy kontaktować się telefonicznie pod nr 63 2799930, e-mail ewidencja@dobra24.pl.

 

Od 16 marca w Urzędzie Miejskim:

- wyłączona zostaje obsługa kasowa interesantów ( brak możliwości dokonywania jakichkolwiek wpłat w kasie) .        Informacje o nr rachunków Urzędu dostępna jest na stronie http://dobra.nowoczesnagmina.pl/  ,

- ograniczamy możliwość poruszania się po siedzibie Urzędu Miejskiego wyłącznie do Biura Obsługi Klientów na parterze,

W razie konieczności załatwienia innych pilnych spraw zalecam kontaktowanie  poprzez alternatywne drogi komunikacji, tj.: 

 - ePUAP (Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej) – aby z niej skorzystać trzeba mieć Profil Zaufany. Założenie go zajmie chwilę każdemu, kto korzysta z bankowości elektronicznej,

 -telefonicznie – numer telefonu 63 2799011,

 -drogą mailową – na adres um@dobra24.pl.

 

 

                                                                                                                           Burmistrz Dobrej

                                                                                                                          /-/ Tadeusz Gebler

 

                                                                                         

 


 

 

WAŻNE INFORMACJE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 

 

KORONAWIRUS - placówki pomocy społecznej

 

Zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego
w sprawie imprez masowych - WAŻNE!

 

 

 


 


 

Warszawa, 10.03.2020 r.

 

Informacja przygotowana na podstawie

rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego

 

dla branży handlowej

 

 w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

 

 

 

W obiektach handlowych zaleca się:

 

 

 1. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).
 2. Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych w placówkach handlowych.
 3. Promować regularne i dokładne mycie rąk przez pracowników obiektów handlowych wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 4. Upewnić się, że osoby przebywające w obiektach handlowych mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
 5. Umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.
 6. Wywiesić w widocznym miejscu informacje jak skutecznie myć ręce.
 7. Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu bhp.
 8. Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby podczas wizyt w placówkach handlowych NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 9. Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).

Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi, aby nie kasłał i nie kichał
w naszym kierunku, ani na produkty spożywcze.

 1. Zapewnić, aby pomieszczenia handlowe były czyste i higieniczne:

- powierzchnie dotykowe takie jak: kasy samoobsługowe, blaty, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze) także wózki, koszyki muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem;

- wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane, z użyciem wody z detergentem.

 

NIE zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe!

Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem.

 

 

 

Ważne!

Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

 

 


 

 

UWAGA!!! KWALIFIKACJA WOJSKOWA ODWOŁANA!!!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020r., z dnia 13 marca 2020 roku, wezwania wydane na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) osobom do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2020 r. TRACĄ WAŻNOŚĆ.

Zgodnie z powyższym mieszkańcy z terenu gminy Dobra, którzy otrzymali wezwania do kwalifikacji wojskowej z terminem stawiennictwa na dzień 20 i 31 marca 2020 roku proszeni są o pozostanie w domach i nie zgłaszanie się do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Turku.

Burmistrz Dobrej

/-/ Tadeusz Gebler

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA:

<<<https://www.gov.pl/web/mswia/kwalifikacja-wojskowa-w-roku-2020-zostaje-zakonczona>>>

 

 


 

Kalendarz imprez na 2019 rok
Kalendarz imprez na 2019 rok_2
<< Marzec 2020 >>
Pn Wt Sr Cz Pi So Nd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Strona Główna | Redakcja | Regulamin | Polityka Prywatności
© 2008-2020 dobra24.pl
Inspektorem ochrony danych jest Pani Ewa Galińska.
Kontakt mailowy ispektor@osdidk.pl tel. 531 641 425
software, design, hosting by Dobranet.pl