Komunikat. Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o ich używaniu w naszej Polityce Prywatności oraz dowiedz się jak zmienić ustawienia cookie na stronach producenta Twojej przeglądarki. Korzystając z portalu dobra24.pl wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki. [x] ZAMKNIJ
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
autorRJ
kategoriaZ gminy
data publikacji2017-02-21 11:54:34
komentarze0

         Burmistrz Dobrej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o pow. 30,81 m2, stanowiącego własność Gminy Dobra, mieszczącego się w Dobrej w budynku parterowym przy ul. Kilińskiego 5 usytuowanym na działce o numerze ewidencyjnym 1681/1 wpisanej w  księdze wieczystej  nr KN1T/00027704/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Turku.

Przedmiotowy lokal użytkowy przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej – handel, usługi. Budynek w którym znajduje się lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągowo – kanalizacyjną. Lokal nie jest obciążony żadnymi długami ani prawami na rzecz osób trzecich. 

Przetarg odbędzie się w dniu 27 marca 2017 roku o godz. 10°° w Sali posiedzeń nr 13 Urzędu Miejskiego w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra.

Uczestnicy przetargu obowiązani są przedstawić komisji przetargowej:

  1. dokument stwierdzający tożsamość, umowę spółki cywilnej (o ile taka została zawarta) - jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna,
  2. aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna,
  3. pełnomocnicy przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo,
  4. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu oraz warunkami przetargu

 

Stawka wywoławcza czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie wynosi 11,00 zł. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT.

Czynsz najmu płatny będzie z góry do 10 dnia każdego miesiąca. Wysokość czynszu będzie waloryzowana w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, raz w roku począwszy od 10 lutego każdego roku.

Umowa najmu lokalu użytkowego zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w gotówce lub przelewem na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Dobrej w wysokości 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych, 00/100):

  1. gotówką w kasie Urzędu Miejskiego lub
  2. przelewem na konto Bank Spółdzielczy Malanów  O/Dobra   86 8557 0009 0300 0172 2003 0011, oraz okazanie komisji przetargowej dokumentu o jego wniesieniu. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego. Kwota wadium na konto Urzędu musi wpłynąć do dnia 23 marca 2017r.

 

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet miesięcznego czynszu za najem przedmiotowego lokalu użytkowego. Wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu z wynikiem negatywnym. Jeżeli osoba ustalona jako najemca lokalu użytkowego nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, celem podpisania umowy organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Najemca poza czynszem jest zobowiązany do ponoszenia kosztów związanych z bieżącą eksploatacją przedmiotu najmu.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Celem obejrzenia lokalu proszę o kontakt z Urzędem Miejskim w Dobrej, pok. nr 9, tel. 63 2799926.  Istnieje również możliwość zapoznania się z postanowieniami projektu umowy najmu.

 


 

Burmistrz Dobrej

/-/ Andrzej Piątkowski

WIĘCEJ NA <<< http://dobra.nowoczesnagmina.pl/?a=3029>>>

reklama:
Komentarze
Brak komentarzy
Dodaj Komentarz
Pozostało znaków
Kalendarz imprez 2018
Kalendarz imprez 2018_2
Kalendarz imprez 2018_3
100_lecie
100_lecie_2
100_lecie_3
Niezapomniane przeboje Anny German
Uroczystość ekumeniczna w Młynach Piekarskich

Turniej recytatorski- 00012
Turniej recytatorski...
Turniej Solectw 2009- 131
Turniej Solectw 2009...
<< Marzec 2018 >>
Pn Wt Sr Cz Pi So Nd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
software, design, hosting by Dobranet.pl