Komunikat. Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o ich używaniu w naszej Polityce Prywatności oraz dowiedz się jak zmienić ustawienia cookie na stronach producenta Twojej przeglądarki. Korzystając z portalu dobra24.pl wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki. [x] ZAMKNIJ
OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
autorRJ
kategoriaZ miasta
data publikacji2016-07-13 08:06:54
komentarze0

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.)

Burmistrz Dobrej

ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Dobra, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1667 pow. 0,0214 ha zapisanej w księdze wieczystej KN1T/00003060/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Turku.

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Dobra, gm. Dobra o numerze ewidencyjnym 1667 o pow. 0,0214 ha  zlokalizowana jest na terenie zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja blisko głównych ulic. Dobry dostęp do obiektów handlowych, blisko strefy mieszkaniowej miasta, urzędów i innych budynków użyteczności publicznej. Nieruchomość z dostępem do infrastruktury: kanalizacja, sieć wodociągowa, energia elektryczna, linia telefoniczna. W granicy działki i na działce znajduje się słup żelbetowy ( elektryczny, telefoniczny).

 Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość, brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.  Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobra, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr IV/30/11 z dnia 17 lutego 2011 roku  nieruchomość znajduje się w I strefie zurbanizowanej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.

 Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami ani prawami na rzecz osób trzecich.

Cena wywoławcza  nieruchomości wynosi  8.410,00 zł. ( słownie: osiem tysięcy czterysta dziesięć złotych 00/100) ustalona zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt.1 u. o g. n.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.08.2016 r. o godz. 1000 w sali posiedzeń nr 13 Urzędu Miejskiego w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, w wysokości 840,00 zł. ( słownie: osiemset czterdzieści złotych 00/100) na konto Urzędu Miejskiego w Dobrej,  Bank Spółdzielczy Malanów O/Dobra 86 8557 0009 0300 0172 2003 0011, przy czym kwota wadium musi wpłynąć na konto urzędu do dnia  11.08.2016r.  

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się chociażby  do przetargu przystąpiła jedna osoba spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Przetarg przeprowadza Komisja przetargowa powołana przez Burmistrza Dobrej – Zarządzeniem nr 26/2016  z dnia 12.07.2016r.

Termin podpisania umowy notarialnej zostanie określony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Cena nieruchomości płatna jest nie później, niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokółu.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z  przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz  rokowań na zbycie  nieruchomości ( Dz. U. 2014r. poz. 1490 ze zm.).

Ponadto oferent powinien zapoznać się z regulaminem przetargu, który dostępny jest na stronie internetowej Gminy Dobra: dobra.nowoczesnagmina.pl

Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela się w Urzędzie Miejskim w Dobrej - pokój nr 9 lub telefonicznie pod numerem (63) 279 99 26.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra, a ponadto dostępne jest na stronie internetowej urzędu www.dobra24.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie dobra.nowoczesnagmina.pl oraz w prasie lokalnej.

 

 

  Dobra, dnia  12.07.2016r.

 

 

Burmistrz Dobrej

/-/ Andrzej Piątkowski

WIĘCEJ NA <<<http://dobra.nowoczesnagmina.pl/?a=2872 >>>

reklama:
Komentarze
Brak komentarzy
Dodaj Komentarz
Pozostało znaków
Kalendarz imprez 2018
Kalendarz imprez 2018_2
Kalendarz imprez 2018_3
100_lecie
100_lecie_2
100_lecie_3
<< Marzec 2019 >>
Pn Wt Sr Cz Pi So Nd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Strona Główna | Redakcja | Regulamin | Polityka Prywatności
© 2008-2019 dobra24.pl
Inspektorem ochrony danych jest Pani Ewa Galińska.
Kontakt mailowy ispektor@osdidk.pl tel. 531 641 425
software, design, hosting by Dobranet.pl