Komunikat. Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o ich używaniu w naszej Polityce Prywatności oraz dowiedz się jak zmienić ustawienia cookie na stronach producenta Twojej przeglądarki. Korzystając z portalu dobra24.pl wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki. [x] ZAMKNIJ
Pytania do burmistrza

burmistrz Dobrej

Szanowni Państwo

Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie dotyczące pracy naszego samorządu, to serdecznie zapraszam

Burmistrz Dobrej  
Tadeusz Gebler  

Kategorie
Inne... [36]
Kategoria: Ekologia
Autor: mieszkanka Dobrej | Data: 2014-02-26 12:37:55 | Kategoria: Ekologia
Pytanie:
Witam Pana - w ostatnim czasie otrzymalismy harmonogram odbierania popiołu przez firmę PUK - totalne nieporozumienia z termiani odbioru ,można było tak zaplanować żeby odiór był co dwa tygodnie a nie tydzień po tygodniu. Żenada. A co jeśli ktoś ma popiół przez wszystkie miesiące nie tylko w sezonie grzewczym?- proszę o odpowiedż - pozdrawiam.
Odpowiedź:

Szanowna Pani Mieszkanka Dobrej

Odpowiadając na Pani pytanie informuję, iż:

- na terenie Gminy Dobra przyjęto system cztero-pojemnikowy/workowy segregacji polegający na odrębnym zbieraniu odpadów:

I.                    plastik, papier, metal, tekstylia (1 x miesiąc),

II.                  szkło opakowaniowe (1 x miesiąc),

III.               odpady biodegradowalne (jeżeli nie są kompostowane we własnym zakresie: 1 x na 2 tygodnie),

IV.                odpady zmieszane/pozostałe (tutaj z popiołem: 1 x miesiąc).

 natomiast w okresie jesień – wiosna, w związku z sezonem grzewczym, popiół z posesji jest odbierany dwa razy w miesiącu, tj. w dodatkowym terminie,

- w Gminie Dobra popiół (zimny) można wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane. Zaleca się wtedy odrębne zbieranie popiołu w pojemniku, natomiast na odpady zmieszane dostarczane są worki koloru czarnego,

- w przypadku zwiększonej ilości popiołu, gdy dostarczony pojemnik jest niewystarczający, w ramach jednej stałej opłaty, odbierane są również dodatkowe ilości popiołu umieszczonego w dodatkowych kubłach, pojemnikach czy workach a nawet w reklamówkach pod warunkiem zbierania (segregowania) ich zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku, tj. nie mieszania popiołu z innymi odpadami,

- ponadto informujemy, że ustalony, taki a nie inny, dodatkowy termin odbioru wynika z możliwości logistycznych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych S.A. w Kaliszu. Przypominamy, że PUK S.A. odbiera odpady komunalne jeszcze z 7 innych gmin, w tym z terenu Kalisza. Gmina Dobra wnosiła o ustalenie terminu w taki sposób jak               to życzyłaby sobie Pani w przedmiotowej wiadomości. Niestety z przyczyn obiektywnych musieliśmy wyrazić zgodę na terminy, które zostały podane w dostarczonych mieszkańcom harmonogramach.

Informujemy, że analizujemy każdą uwagę i pomysł zgłoszony przez mieszkańców i na pewno nimi kierować się będziemy przy okazji rozstrzygania przyszłego przetargu na odbiór odpadów komunalnych.

 

Z poważaniem

Andrzej Piątkowski

Burmistrz Dobrej

Autor: mieszkanka Dobrej | Data: 2013-12-09 12:08:41 | Kategoria: Ekologia
Pytanie:
Witam Panie Burmistrzu - czy jest szansa na to , żeby od stycznia 2014 r śmieci mieszane odbierane były 2 razy w miesiącu.Nie wiem kto przydzielał wielkość koszy na rodzinę ale u większości mieszkańców kosze są za małe i co ze śmieciami ,które nie ma gdzie wsypywać.- pozdrawiam.
Odpowiedź:

Szanowna Mieszkanko Dobrej!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2012r. poz. 391 ze zm.), od 1 lipca obowiązuje „nowy” system, gdzie to Gmina podpisała z wybranym w przetargu przedsiębiorcą umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Przedsiębiorca nieodpłatnie dostarczył na każdą posesję pojemniki/worki o pojemności uzależnionej od liczby mieszkańców zgodnie ze złożoną deklaracją. Przypominamy, że wyposażenie posesji w pojemniki jest różnie regulowane w zależności od gminy. Na przykład pojemniki dostarczane są w ramach opłaty dzierżawnej albo muszą być samodzielnie zakupione przez władających posesjami.

Na terenie Gminy Dobra przyjęto system cztero-pojemnikowy/workowy segregacji polegający na odrębnym zbieraniu odpadów:

I.                    plastik, papier, metal, tekstylia (1 x miesiąc),

II.                 szkło opakowaniowe (1 x miesiąc),

III.               odpady biodegradowalne (jeżeli nie są kompostowane we własnym zakresie: 2 x miesiąc),

IV.              odpady zmieszane/pozostałe (tutaj z popiołem: 1 x miesiąc).

Natomiast w okresie jesień – wiosna, w związku z sezonem grzewczym, popiół z posesji jest odbierany dwa razy w miesiącu. Przypominamy, że zbieranie i zagospodarowanie popiołu jest różnie regulowane w zależności od gminy. W Gminie Dobra popiół (zimny) można wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane. W związku z tym zaleca się odrębne zbieranie popiołu w pojemniku, natomiast na odpady zmieszane dostarczane są worki koloru czarnego.

Zgodnie z regulacjami przyjętymi na terenie Gminy Dobra, odbierana jest z posesji każda ilość odpadów komunalnych.

W związku z powyższym odbierane są w ramach jednej stałej opłaty również dodatkowe ilości odpadów umieszczone w dodatkowych kubłach, pojemnikach czy workach a nawet w reklamówkach pod warunkiem zbierania (segregowania) ich zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku.

W związku z tym, że wprowadzony system, jest systemem nowym, cały czas analizujemy jego efektywność, w tym również czy zachodzi konieczność zwiększenia pojemności pojemników na odpady.

 

 

Z poważaniem

Burmistrz Dobrej

Andrzej Piątkowski

Autor: aloa | Data: 2013-06-03 13:44:47 | Kategoria: Ekologia
Pytanie:
Panie burmistrzu mam pytanie! Prosze o informacje na temat smieci ,dzisiaj mi zabrano kosz i teraz gdzie mam wyzucac smieci,kto i kiedy je bedzie zabieral oraz czy smieci mam wyzucac do
pobliskich lasow czy wystawiac na droge :-) ?
Mieszkanka gminy
Odpowiedź:

Szanowna Pani

Informuję, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2012r. poz. 391 ze zm.), do dnia 30 czerwca 2013r. obowiązuje tzw. „stary” system polegający na przekazaniu obowiązków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi przedsiębiorcom posiadającym stosowne zezwolenia, którzy podpisali bezpośrednie umowy z właścicielami posesji. Zatem do końca czerwca 2013r. to przedsiębiorca, z którym właściciel posesji podpisał umowę, ma obowiązek odebrać z posesji odpady komunalne, a właściciel nieruchomości musi zabezpieczyć posesję w pojemniki (worki) do gromadzenia odpadów komunalnych. W praktyce wygląda to tak, że przedsiębiorca udostępniał pojemniki (worki) nie pobierając za udostępnienie opłat dzierżawnych.

Od 1 lipca będzie obowiązywał „nowy” system, gdzie to Gmina podpisze z wybranym w przetargu przedsiębiorcą umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Przedsiębiorca dostarczy na każdą posesję pojemniki / worki zgodnie ze złożoną deklaracją. Natomiast właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do stosowania się do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra w zakresie utrzymywania na nieruchomości czystości, zbierania i segregowania odpadów oraz regulowania opłaty „śmieciowej”.

W przedmiocie zabrania z nieruchomości pojemników do zbierania odpadów komunalnych informujemy, że do 30 czerwca 2013r. obowiązuje między właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą umowa cywilno-prawna na odbiór odpadów. Zatem do końca czerwca 2013r., właściciel nieruchomości może żądać zabrania śmieci przez przedsiębiorcę, tj. spełnienia przez niego warunków zawartej umowy. Przypominamy, że do umowy takiej, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wszelkich informacji na temat nowego systemu gospodarki odpadami udziela pracownik Urzędu p. Andrzej Pokojewski (tel. 63 2799923, pok. nr 5).

 

Z poważaniem

Burmistrz Dobrej

Andrzej Piątkowski

Autor: MIESZKANIEC GMINY | Data: 2013-04-24 18:45:21 | Kategoria: Ekologia
Pytanie:
PANIE BURMISTRZU, MOŻE WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI STANOWIĄCEJ PODSTAWĘ DO NALICZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.
KIEDY MIJA TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI?
JAKA FIRMA BĘDZIE ODBIERAŁA ŚMIECI Z NIERUCHOMOŚCI?
CZY MIESZKAŃCY OTRZYMAJĄ POJEMNIKI NA ZBIÓRKĘ ODPADÓW?
CZY POJEMNIKI BĘDĄ ODPŁATNE?
BYĆ MOŻE W URZĘDZIE SĄ TAKIE INFORMACJE, JEDNAK NIE KAŻDY ODWIEDZA URZĄD!
Odpowiedź:

 

W odpowiedzi na pytanie  z dnia 24.04.2013r. Urząd Miejski w Dobrej informuje.

Zgodnie z Uchwałą nr XXVI/186/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 marca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra termin na złożenie pierwszej deklaracji upłynął w dniu 15 kwietnia 2013r.

Natomiast zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391 ze zmianami) – Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Informujemy, że na terenie Gminy Dobra deklaracje wraz z informacją dotyczącą systemu gospodarki odpadami oraz sposobu segregacji odpadów komunalnych były roznoszone przez sołtysów oraz pracowników Urzędu Miejskiego. Ponadto są one dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej – zakładka GOSPODARKA ODPADAMI. Informacje dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobra na bieżąco podawane                          są w Samorządowym Informatorze Gminy Dobra „Dobrzanin”

Zorganizowane zostały spotkania z mieszkańcami na których omawiano problematykę wprowadzanego systemu gospodarki odpadami, stawek opłat, sposobu wypełniania deklaracji i terminów jej złożenia. Spotkania zorganizowano w Dobrej x 3 w tym dla Długiej Wsi, Mikulicach, Młynach Piekarskich, Piekarach, Łęgu Piekarskim, Strachocicach, Skęczniewie i w Żeronicach.

            Informujemy, że właściciel nieruchomości na której powstają odpady komunalne, do dnia 30 czerwca 2013r. jest zobowiązany posiadać umowę  na odbiór odpadów zawartą z przedsiębiorcą uprawnionym do odbierania odpadów komunalnych. Natomiast od 1 lipca 2013r. Gmina Dobra przejmuje obowiązek zawarcia stosownej umowy z przedsiębiorcą wyłonionym w drodze przetargu.

            Zgodnie § 8 ust. 1. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra, pojemniki i worki do prowadzenia selektywnej zbiórki dostarcza właścicielom nieruchomości przedsiębiorca z którym gmina podpisała umowę.

W związku z powyższym informujemy:

- odpady komunalne z terenu nieruchomości będzie odbierał przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu,

- mieszkańcy otrzymają pojemniki / worki na zbiórkę odpadów,

- pojemniki / worki zostaną dostarczone w ramach ponoszonej opłaty.

 

 

 

Z poważaniem

Burmistrz Dobrej

Andrzej Piątkowski

 

Autor: Magdalena | Data: 2013-04-23 21:04:58 | Kategoria: Ekologia
Pytanie:
B.proszę o informację --- w jaki sposób gmina będzie naliczała działkowiczom opłatę za wywóz odpadów - śmieci.
Jestem właścicielką działki na terenie Waszej gminy.B.rzadko ostatnio tam bywam,ale chciałabym wiedzieć czy są ustalone jakieś normy lub stawki kwotowe,czy podpisywać umowę itp.. Myślę,że ta sprawa interesuje wszystkich działkowiczów.Pozdrawiam. M.Z.
Odpowiedź:

 

W odpowiedzi na pytanie z dnia 23 kwietnia 2013r., Urząd Miejski w Dobrej informuje, że w dniu 13 grudnia 2012r. Rada Miejska w Dobrej podjęła Uchwałę nr XXII/159/2012 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W związku z tym nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi od dnia 1 lipca 2013r. objęte będą również nieruchomości „działki letniskowe”.

Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej ustalono miesięczną stawkę opłaty za pojemnik przy jednorazowym odbiorze z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w zależności od sposobu zbierania i odbierania odpadów:

a) na nieruchomości na których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny a odpady biodegradowalne są kompostowane w kompostowniku, opłata jest naliczona w wysokości:

1) o pojemności 0,12 m3 – 9,00 zł;

2) o pojemności 0,24 m3 – 17,00 zł;

4) o pojemności 0,66 m3 – 37,00 zł;

6) o pojemności 1,1 m3 – 55,00 zł;

7) o pojemności 5 m3 – 257,00 zł;

8) o pojemności 7 m3 – 330,00 zł;

9) o pojemności 10 m3 – 440,00 zł.

b) na nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,         na których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, opłata jest naliczona w wysokości:

1) o pojemności 0,12 m3 – 13,00 zł;

2) o pojemności 0,24 m3 – 22,00 zł;

4) o pojemności 0,66 m3 – 40,00 zł;

6) o pojemności 1,1 m3 – 65,00 zł;

7) o pojemności 5 m3 – 300,00 zł;

8) o pojemności 7 m3 – 390,00 zł;

9) o pojemności 10 m3 – 520,00 zł.

c) na nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,          na których odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (niesegregowane), opłata jest naliczona w wysokości:

1) o pojemności 0,12 m3 – 40,00 zł;

2) o pojemności 0,24 m3 – 70,00 zł;

4) o pojemności 0,66 m3 – 130,00 zł;

6) o pojemności 1,1 m3 – 200,00 zł;

7) o pojemności 5 m3 – 930,00 zł;

8) o pojemności 7 m3 – 1190,00 zł;

9) o pojemności 10 m3 – 1590,00 zł.

            Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację w której określi sposób zbierania odpadów komunalnych oraz stawkę opłaty za pojemnik przy jednorazowym odbiorze z nieruchomości.
W związku z powyższym, właściciel nieruchomości na której powstają odpady komunalne, do dnia 30 czerwca 2013r. jest zobowiązany posiadać umowę  na odbiór odpadów zawartą z przedsiębiorcą uprawnionym do odbierania odpadów komunalnych. Natomiast od 1 lipca 2013r. Gmina Dobra przejmuje obowiązek zawarcia stosownej umowy z przedsiębiorcą wyłonionym w drodze przetargu.

Z poważaniem

Burmistrz Dobrej

Andrzej Piątkowski

Strony: [1] [2] [3] [4]
reklama:
Zadaj pytanie burmistrzowi
Czerwonym kolorem oznaczono pola wymagane!
Burmistrz odpowiada na pytania w ciągu 30 dni.
Kalendarz imprez na 2019 rok
Kalendarz imprez na 2019 rok_2
<< 2020 >>
Pn Wt Sr Cz Pi So Nd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Strona Główna | Redakcja | Regulamin | Polityka Prywatności
© 2008-2020 dobra24.pl
Inspektorem ochrony danych jest Pani Ewa Galińska.
Kontakt mailowy ispektor@osdidk.pl tel. 531 641 425
software, design, hosting by Dobranet.pl