Komunikat. Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o ich używaniu w naszej Polityce Prywatności oraz dowiedz się jak zmienić ustawienia cookie na stronach producenta Twojej przeglądarki. Korzystając z portalu dobra24.pl wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki. [x] ZAMKNIJ
Stowarzyszenie Lepsza Gmina

Stowarzyszenie realizuje swoje zamierzenia poprzez:

a). podejmowanie, wspieranie, rozwijanie i współuczestnictwo w inicjatywach gospodarczych mających na celu wzmacnianie potencjału gospodarczego poszczególnych mieszkańców wsi oraz gminy;
b). rozwijanie i propagowanie wszelkich form samorealizacji społeczności gminy Dobra;
c). tworzenie instytucjonalnych ram współpracy i wymiany doświadczeń z innymi podmiotami społecznymi, gospodarczymi, administracyjnymi oraz kulturowymi i edukacyjnymi w zbieżnych celach i zadaniach;
d). inicjowanie i realizowanie działań w celu pozyskiwania środków na finansowanie przedsięwzięć Stowarzyszenia współdziałających z nimi podmiotów;
e). aktywne przeciwdziałanie bezrobociu poprzez podejmowanie inicjatyw w zakresie tworzenia warunków do powstawania nowych miejsc pracy, szkolenia zawodowego, kursów szkoleniowych i informacyjnych, treningów psychologicznych, utworzenia banku danych o miejscowym i regionalnym rynku pracy oraz doradztwa personalnego i zawodowego;
f). utworzenie centrum informacji gospodarczej i nawiązywanie roboczych kontaktów z innymi ośrodkami informacyjnymi w celu wdrożenia umiejętności korzystania przez mieszkańców gminy Dobra z aktualizowanych baz danych;
g). integrowanie różnych grup mieszkańców w działania zmierzające do poprawy jakości życia i rozwoju gminy Dobra;
h). podtrzymywanie, propagowanie i rozwijanie miejscowych tradycji kulturowo- obyczajowych oraz wspieranie i inicjowanie nowych działań w tym zakresie;
i). propagowanie wśród mieszkańców a przede wszystkim wśród młodzieży idei etyczno- moralnych oraz postaw zmierzających do samorealizacji w działaniu i odpowiedzialności za siebie, rodzinę i swoje środowisko;
j). krzewienie wśród mieszkańców Gminy Dobra zasad zrównoważonego rozwoju, aktywizowanie różnorodnych form samopomocy, zwłaszcza w stosunku do ludzi starszych, niepełnosprawnych, ubogich i pokrzywdzonych;
k). tworzenie organizacji wzajemnych;
l). współpracę z organizacjami o podobnych celach działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, szczególnie poprzez współpracę z władzami samorządowymi, instytucjami rządowymi, współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, mas- mediami, itp. ;
m). stowarzyszenie szczególny nacisk kładzie na integrację i rehabilitację osób niepełnosprawnych, osób dotkniętych skutkami uzależnień, przemocy, zubożenia i innymi niekorzystnymi zjawiskami ekonomiczno- społecznymi poprzez sport, turystykę, wypoczynek, współpracę z rodzinami tychże osób i przełamywanie wszelakich barier społecznych, organizację imprez artystycznych oraz utworzenie warsztatów terapii zajęciowej i inne;


n). działalność szkoleniową i edukacyjną, konsultacyjną i doradczą, działalność wydawniczą oraz promocyjną zakrojoną na szeroką skalę;
o). formułowanie propozycji, programów i projektów rozwiązań oraz zabieganie o ich realizacje, organizowanie i sponsorowanie przedsięwzięć, których działalność Stowarzyszenie uznaje za pożyteczne dla jego idei, nagradzanie osób zasłużonych dla jego idei, oraz inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów statutowych;
p) rozwój, różnych form turystyki, rekreacji i ochrony środowiska, krajonoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
r) realizację zadań z zakresu edukacji, nauki, oświaty i wychowania oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony dóbr kultury i tradycji, kultury i sztuki;
s) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
t) promocji i organizacji wolontariatu oraz działań w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;

HARMONOGRAM IMPREZ NA 2017 ROK
HARMONOGRAM IMPREZ NA 2017 ROK
Harmonogram imprez na 2017 rok
X Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Jednostek OSP Zapraszamy: Stadion Miejsko - Gminny w Dobrej - 10 września 2017
dozynki powiatowe 2017
<< 2017 >>
Pn Wt Sr Cz Pi So Nd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
software, design, hosting by Dobranet.pl