Komunikat. Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o ich używaniu w naszej Polityce Prywatności oraz dowiedz się jak zmienić ustawienia cookie na stronach producenta Twojej przeglądarki. Korzystając z portalu dobra24.pl wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki. [x] ZAMKNIJ
Z-ca Burmistrza
Z-ca Burmistrza Dobrej
Przemysław Tomczak
tel: 63 2799920
e-mail:zastepcaburmistrza@dobra24.pl

 


Do zadań Zastępcy Burmistrza w tym Kierownika Referatu do Spraw Społecznych należy:

1. Kierowanie Referatem do Spraw Społecznych,
2. Koordynacja realizacji zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, referendów i konsultacji społecznych,
3. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami,
4. Koordynowanie zadań z zakresu kultury i pomocy społecznej,
5. Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i związkami gmin,
6. Prowadzenie spraw związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
7. Realizowanie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
8. Wykonywanie czynności związanych z powszechnym obowiązkiem obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi,
9. Prowadzenie archiwum zakładowego,
10. Udzielanie i cofanie pozwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych,
11. Wydawanie zezwoleń na odbycie zgromadzeń publicznych,
12. Dokonywanie kontroli i prowadzenie dokumentacji dotyczącej zbiórek publicznych oraz zgromadzeń publicznych,
13. Udział w przygotowywaniu projektu planu budżetu Gminy,
14. Uczestniczenie w sesjach Rady Miejskiej,
15. Przygotowywanie i przeprowadzanie remontów i napraw w Urzędzie,
16. Opiniowanie zamówienia kierowników referatów na zakup: prasy, programów, licencji, literatury fachowej, urządzeń i sprzętu oraz materiałów biurowych,
17. Czuwanie nad realizacją zadań wynikających z Ustawy o Systemie Oświaty i Karty Nauczyciela w części dotyczącej obowiązków i uprawnień organu prowadzącego, między innymi;
- powoływanie komisji konkursowej na stanowisko dyrektorów  placówek i określanie jej regulaminu,
- powoływanie komisji do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego,
- nadawania statutu placówkom oświatowym,
- nadawanie imienia szkołom i przedszkolom poprzez przygotowanie stosownej uchwały Rady,
- tworzenie, likwidacja i przekształcanie placówek oświatowych w ramach możliwości budżetowych Gminy, przyznawanie dodatków motywacyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych,
- sprawy związane z zatwierdzaniem przez Burmistrza rocznego arkuszu organizacyjnego placówek oświatowych oraz śródrocznych aneksów,

18. Prowadzenie spraw związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych i informacji na podstawie ustawy o samorządzie gminnym,
19. Pełnienie funkcji administratora sieci publicznej min. poprzez realizowanie zadań zawartych w Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, oraz w Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych Urzędu Miejskiego w Dobrej,
20. Organizowanie pracy Burmistrza, współpraca z Radą Miejską,
21. Prowadzenie spraw związanych z promocją Gminy,
22. Koordynowanie działań związanych z organizacją imprez i uroczystości gminnych i państwowych,
23. Przewodniczenie komisji powołanej do rozstrzygnięć przetargów w ramach zamówień publicznych,
24. Przyjmowanie interesantów,
25. Opracowywanie projektów i aplikacji w celu pozyskania środków (projekty miękkie),
26. Przygotowywanie materiałów promocyjnych w tym także w formie graficznej,
27. Przygotowywania „Dobrzanina” (redakcja, adiustacja, korekta tekstu, itp.),
28. Prowadzenie spraw z zakresu współpracy z innymi gminami,
29. Prowadzenie dokumentacji związanej z uczestnictwem Gminy w związkach, porozumieniach międzygminnych oraz Turecką Izbą Gospodarczą,
30. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy  w Turku min. w zakresie prac publicznych, prac interwencyjnych, oraz organizowania stażu pracy.
31. Współdziałanie z placówkami służby zdrowia w celu zapewnienia prawidłowego stanu opieki zdrowotnej na terenie Gminy.
32. Współpraca i współdziałanie ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
33. Pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych osobom niepełnosprawnym, placówkom, stowarzyszeniom.
34. Prowadzenie działań związanych z pracami społecznie użytecznymi.
 

Kalendarz imprez na 2019 rok
Kalendarz imprez na 2019 rok_2
<< Listopad 2019 >>
Pn Wt Sr Cz Pi So Nd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Strona Główna | Redakcja | Regulamin | Polityka Prywatności
© 2008-2019 dobra24.pl
Inspektorem ochrony danych jest Pani Ewa Galińska.
Kontakt mailowy ispektor@osdidk.pl tel. 531 641 425
software, design, hosting by Dobranet.pl